Historie

Historie

Přežili jsme 20 let nepopulární hudby!

Z tisku..

Eurotrialog si za šest let existence vybudoval pověst jednoho z nejlépe dramaturgicky obsazených festivalů střední kategorie
(MF Dnes, 10.8.2004)

Evropa se setká v Mikulově
(titulek MF Dnes 29.8.2002)

Pátý ročník festivalu Eurotrialog patřil k programově nejlépe obsazeným letním akcím střední velikosti
(LN 26.8.03)

Krédem dramaturgie je klást důraz na kvalitu
(Právo, 26.8.2004)

V Mikulove sa zišla ozajstná špička
(SME, září 2001)

Pomyslné proboření hranic mezi středoevropskými stýty, tak by se dal nazvat festival Eurotrialog…
(MF Dnes, 22.8. 2001)

Z Mikulova se o víkendu stal středoevropský hudební „pupek“
(titulek HN 27.8.2001)

Eurotrialog skutečně naplňuje myšlenku sblížení v hudebním i nehudebním slova smyslu….
(Rock & Pop X/2001)

Good-will of organisers to put the festival into large European context means participation of musicians from six countries
(Bohemia, 2001)

Eurotrialog ve znamení komunikace
(titulek HN, 25.8.2003)

Heslo Eurotrialogu: Bořit hranice
(MF Dnes, 22.8.2006)

Středoevropský festival v Mikulově překračuje nejen hranice města, kraje či České republiky, ale získává si stále více příznivců v celé Evropě
(kultura.sk, 26.8.2004)

Eurotrialog znamená kvalitu
(titulek MF Dnes 23.8.2007)