Fabrikanti

Fabrikanti
Fabrikanti

Fabrikanti

Od éry skupiny „Ženy“ nebylo na české scéně svéráznějšího seskupení! Radikální dechovka, kterou vyhodili i z Kmochova Kolína.

http://bandzone.cz/timelost

Ostatní kapely

Půlnoc
Půlnoc
Odvážní bobříci
Odvážní bobříci
Aktual
Aktual
AKU-AKU
AKU-AKU
J.H. Krchovský & Krch-off Band
J.H. Krchovský & Krch-off Band